Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., prejel sodbo in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani

2. 3. 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je 2. marca 2020 prejel sodbo in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani v gospodarskem sporu tožeče stranke Sky net, d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d. (prej Mobitel, d.d.), zaradi izpolnitve pogodbe po dveh tožbah (skupaj pcto. 33 mio EUR). S sodbo in sklepom je sodišče zavrglo tako del podrednega tožbenega zahtevka družbe Sky net, d.o.o., glede gradnje baznih postaj in priprave dokumentacije, ki se nanaša na leto 2007, kot preostali del podrednega tožbenega zahtevka glede izdaje naročil za gradnjo 414 baznih postaj in naročil za pridobivanje dokumentacije za 434 baznih postaj. Sodišče je tudi odločilo, da je družba Sky net dolžna Telekomu Slovenije, d.d., povrniti pravdne stroške v višini 30.146,32 EUR.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.