Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., prejel sklep Vrhovnega sodišča RS

24. 6. 2016

S sklepom je Vrhovno sodišče ugodilo reviziji družbe T-2, d.o.o., ki jo je le-ta vložila zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani

​Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je 4. 7. 2017 prejel sklep Vrhovnega sodišča RS, izdan 13. 6. 2017. S sklepom je Vrhovno sodišče ugodilo reviziji družbe T-2, d.o.o., ki jo je le-ta vložila zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani (le-to je potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, s katero je bil zavrnjen tožbeni zahtevek družbe T-2, d.o.o., za plačilo odškodnine v višini 129.556.756,00 €), sodbi sodišča druge in prve stopnje razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje. Revizijo družbe T-2, d.o.o., zoper sklep o obnovi postopka je Vrhovno sodišče RS zavrglo. Odločitev o revizijskih stroških zoper izpodbijano sodbo in sklep je pridržalo za končno odločitev o zadevi.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.