Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., prejel sklep Višjega sodišča v Ljubljani

6. 3. 2018

Višje sodišče v Ljubljani je s predmetnim sklepom sklenilo, da se pritožbi Telekoma Slovenije, d.d., ugodi, izpodbijana sodba razveljavi in zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Telekom Slovenije, d.d., prejel sklep Višjega sodišča v Ljubljani

 

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je dne 5. 3. 2018 prejel sklep Višjega sodišča v Ljubljani, izdan 15. 2. 2018, v gospodarskem sporu tožeče stranke Telekom Slovenije, d.d., zoper tožene stranke Bojan Dremelj, Dušan Mitič, Filip Ogris Martič, Željko Puljić in Darja Senica, zaradi plačila 7.635.500,00 EUR s pripadki.

 

Višje sodišče v Ljubljani je s predmetnim sklepom sklenilo, da se pritožbi Telekoma Slovenije, d.d., ugodi, izpodbijana sodba razveljavi in zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.