Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., prejel sklep Višjega sodišča v Ljubljani

20. 12. 2023

Telekom Slovenije, d.d., je dne 20. 12. 2023 prejel sodbo Višjega sodišča v Ljubljani v gospodarskem sporu tožeče stranke Sky net, d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d. (prej Mobitel, d.d.), zaradi izpolnitve pogodbe po dveh tožbah (skupaj pcto. 33 mio EUR).

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je dne 20. 12. 2023 prejel sodbo Višjega sodišča v Ljubljani v gospodarskem sporu tožeče stranke Sky net, d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d. (prej Mobitel, d.d.), zaradi izpolnitve pogodbe po dveh tožbah (skupaj pcto. 33 mio EUR). S sodbo je Višje sodišče potrdilo sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, prejeto dne 2. 3. 2020, ter odločilo, da stranki sami krijeta svoje stroške pritožbenega in revizijskega postopka. S tem je postala pravnomočna sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zavrglo del podrednega tožbenega zahtevka družbe Sky net, d.o.o., glede gradnje baznih postaj in priprave dokumentacije, ki se nanaša na leto 2007, ter zavrnilo preostali del podrednega tožbenega zahtevka glede izdaje naročil za gradnjo 414 baznih postaj in naročil za pridobivanje dokumentacije za 434 baznih postaj. Sodišče je tudi odločilo, da je družba Sky net, d.o.o., dolžna Telekomu Slovenije, d.d., povrniti pravdne stroške v višini 30.146,32 EUR.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.