Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani

21. 7. 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je 20. 7. 2016 prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. 3351/2016, s katerim je sodišče uvedlo postopek prisilne poravnave v družbi Antenna TV SL, d.o.o.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.