Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., prejel pripravljalno vlogo družbe T-2, d.o.o.

2. 2. 2024

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, v zvezi s tožbo družbe T-2, d.o.o., s katero je deležnike seznanil 2. 3. 2021 in 3. 3. 2021, sporoča, da je od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel pripravljalno vlogo tožeče stranke, s katero ta med drugim predlaga povečanje tožbenega zahtevka v ocenjeni višini 59 milijonov EUR.

V Telekomu Slovenije, d.d., bomo prejeto vlogo in spremembo tožbenega zahtevka preučili in se nanjo ustrezno odzvali.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.