Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Telekom Slovenije, d.d., prejel odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic

5. 2. 2016

Družba Telekom Slovenije, d.d., je kot ciljna družba prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Telekom Slovenije, d.d., je kot ciljna družba prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, na podlagi katere se ugotovi:

da je prenehalo mirovanje glasovalnih pravic iz delnic izdajatelja Telekom Slovenije,d.d., Ljubljana, z oznako TLSG in glasovalno pravico naslednjim osebam:
Slovenskemu državnemu holdingu, d.d.
Republiki Sloveniji
Kapitalski družbi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Novi Kreditni banki Maribor, d.d.
Zavarovalnici Triglav, d.d.
Skladu za financiranje razgradnje NEK
da je s prenehanjem mirovanja glasovalnih pravic prenehala veljati tudi prepoved uresničitve glasovalnih pravic, ki je bila izrečena ciljni družbi Telekom Slovenije, d.d.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.