Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Hkrati z vpisom prenosa poslovnega deleža je Telekom Slovenije, d.d., spremenil firmo družbe Antenna TV SL d.o.o., ki se odslej glasi Planet TV, televizijska dejavnost, d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Po tem, ko je Telekom Slovenije, d.d., izvršil odločitev Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice (International Chamber of Commerce – ICC) v arbitražnem postopku št. 23310/MHM med družbama Telekom Slovenije, d.d., in Antenna Slovenia B.V z dne 31. 10. 2019 je bil dne 3. 12. 2019 v poslovni in sodni register Republike Slovenije vpisan prenos 34-odstotnega poslovnega deleža družbe Antenna Slovenia B.V. v družbi Antenna TV SL, televizijska dejavnost d.o.o. (krajše: Antenna TV SL d.o.o.) na družbo Telekom Slovenije, d.d. S tem je Telekom Slovenije, d.d., postal edini družbenik družbe Antenna TV SL d.o.o.

Hkrati z vpisom prenosa poslovnega deleža je Telekom Slovenije, d.d., spremenil firmo družbe Antenna TV SL d.o.o., ki se odslej glasi Planet TV, televizijska dejavnost, d.o.o. (krajše: Planet TV d.o.o.), sprejel nov akt o ustanovitvi družbe ter odpoklical direktorico Petro Šušteršič, ki ji je mandat prenehal 30. 11. 2019. Družbo Planet TV d.o.o. od 1. 12. 2019 samostojno vodi Rolando Žel.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.