Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., postal 100-odstotni lastnik družbe IPKO Telecommunications LLC​

16. 2. 2018

Na podlagi Pogodbe o prodaji in nakupu deležev, ki je bila 15. 12. 2009 sklenjena med manjšinskimi lastniki kosovske družbe IPKO Telecommunications LLC in Telekomom Slovenije, d.d., in ki je opredelila izstop manjšinskih lastnikov iz družbe, je 16. 2. 2018 Telekom Slovenije, d.d., sklenil pogodbe o odkupu 6,89-odstotnega deleža v navedeni družbi.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi Pogodbe o prodaji in nakupu deležev, ki je bila 15. 12. 2009 sklenjena med manjšinskimi lastniki kosovske družbe IPKO Telecommunications LLC in Telekomom Slovenije, d.d., in ki je opredelila izstop manjšinskih lastnikov iz družbe, je 16. 2. 2018 Telekom Slovenije, d.d., sklenil pogodbe o odkupu 6,89-odstotnega deleža v navedeni družbi. S plačilom kupnine v višini 2,98 milijona evrov stečejo postopki za vpis spremembe lastništva, Telekom Slovenije, d.d., ki je imel doslej v družbi 93,11-odstotni lastniški delež, pa bo edini družbenik družbe IPKO Telecommunications LLC.

IPKO Telecommunications LLC, ki je del Skupine Telekom Slovenije, je na kosovskem trgu vodilni ponudnik širokopasovnih povezav in drugi največji ponudnik mobilne telefonije.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.