Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., podpisal pogodbo o prodaji družbe Planet TV, televizijska dejavnost, d.o.o.

7. 7. 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana,

javnost obvešča, da je danes, 7. julija 2020, z madžarsko delniško družbo TV2 MEDIA CSOPORT ZRT podpisal pogodbo o prodaji vseh svojih poslovnih deležev v družbi Planet TV, televizijska dejavnost, d.o.o., ki skupaj predstavljajo 100 % nominalne vrednosti osnovnega kapitala omenjene družbe.

​Dogovorjena kupnina znaša 5,0 mio evrov. Celoten posel bo zaključen po izpolnitvi vseh odložnih pogojev, dogovorjenih v pogodbi o prodaji, in kupčevi pridobitvi soglasij pristojnih organov. Pričakuje se, da bo transakcija zaključena predvidoma do konca septembra 2020. Soglasje k sklenitvi posla je predhodno podal Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d. Ostalih podrobnosti Telekom Slovenije, d.d., do zaključka posla ne bo razkrival.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.