Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., optimizira kapitalsko strukturo

27. 12. 2018

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga

(uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je v petek, 21. decembra 2018, s sindikatom bank v organizaciji NLB d.d., SKB banke d.d. in Société Générale S.A. podpisal dodatek k pogodbi o dolgoročnem sindiciranem posojilu, ki jo je Telekom Slovenije, d.d., s sindikatom bank podpisal 31. marca 2016. Poleg bank organizatork v sindikatu še naprej sodelujejo tudi Abanka d.d., Intesa Sanpaolo d.d., SID banka d.d in UniCredit Banka Slovenija d.d.

Dodatek k podpisani pogodbi o dolgoročnem sindiciranem posojilu podaljšuje ročnost ene izmed tranš obstoječega dolgoročnega posojila v višini 100 milijonov evrov za dve leti, in sicer z enkratnim odplačilom glavnice konec leta 2023. Hkrati sta se Telekom Slovenije, d.d., in sindikat bank z dodatkom k podpisani pogodbi o dolgoročnem sindiciranem posojilu dogovorila tudi za novo posojilo v višini 100 milijonov evrov z ročnostjo 7 let in odplačilom glavnice v 13 enakih polletnih obrokih.

Sklenitev dodatka k podpisani pogodbi o dolgoročnem sindiciranem posojilu predstavlja nadaljnji korak k optimiziranju strukture virov financiranja Telekoma Slovenije, d.d., in postavlja temelj za uresničitev zastavljenega poslovnega načrta Skupine Telekom Slovenije.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.