Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel predlog za obnovo postopka v gospodarskem sporu tožeče stranke T-2, d.o.o., zoper Telekom Slovenije, d.d.

7. 1. 2015

Telekom Slovenije od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel predlog za obnovo postopka v gospodarskem sporu tožeče stranke T-2 zoper Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je od Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 6. 1. 2015 prejel predlog za obnovo postopka, končanega s pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VIII Pg 54/2007 z dne 21. 1. 2013 v gospodarskem sporu tožeče stranke T-2, d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d., zaradi plačila odškodnine v višini 129.556.756,00 EUR s pripadki, s katero je sodišče razsodilo, da se tožbeni zahtevek tožeče stranke zavrne.

 

Telekom Slovenije, d.d., bo na predlog odgovoril v zakonitem roku in tekom postopka dokazal, da je predlog za obnovo postopka v celoti neutemeljen.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.