Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., ne bo vložil pritožbe zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani

28. 7. 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, je po podrobni preučitvi sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani, izdane dne 29. 2. 2016, ki jo je Telekom Slovenije, d.d., prejel 15. 7. 2016, v gospodarskem sporu tožeče stranke Telekom Slovenije, d.d. zoper toženi stranki Bojan Dremelj in Dušan Mitič zaradi plačila 2.334.500,00 EUR s pripadki, s katero je sodišče tožbeni zahtevek v celoti zavrnilo, sklenil, da pritožbe zoper sodbo ne bo vložil. Telekom Slovenije, d.d., bo toženima strankama in stranskim intervenientom povrnil stroške postopka, ki so bili dosojeni.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.