Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., kupil 100-odstotni delež invalidskega podjetja

14. 11. 2017

​Z dnem vpisa spremembe lastništva v sodnem registru bo Telekom Slovenije, d.d., kot 100-odstotni lastnik prevzel upravljanje družbe, ki jo bo preimenoval v TSinpo, storitveno in invalidsko podjetje, d.o.o.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Telekom Slovenije, d.d., in edini družbenik družbe JORDAN podjetje za zaposlovanje in usposabljanje invalidov Krško d.o.o. sta se dogovorila za odkup 100-odstotnega deleža v navedeni družbi s strani Telekoma Slovenije, d.d. Po tem, ko sta družbi podpisali Pogodbo o nakupu in prenosu vseh poslovnih deležev, je Telekom Slovenije, d.d., pridobil tudi vsa potrebna soglasja. S tem so stekli postopki za prenos poslovnih deležev in vpis spremembe lastništva družbe v sodnem registru. Z dnem vpisa spremembe lastništva v sodnem registru bo Telekom Slovenije, d.d., kot 100-odstotni lastnik prevzel upravljanje družbe, ki jo bo preimenoval v TSinpo, storitveno in invalidsko podjetje, d.o.o. Navedena družba bo del Skupine Telekom Slovenije. Skupna vrednost posla je 169.000 evrov.

 

Z nakupom invalidskega podjetja želi Telekom Slovenije, d.d., invalidom, ki so zaposleni v Skupini Telekom Slovenije, zagotoviti prilagojena delovna mesta ter opravljanje ustreznega dela tako po pridobitvi statusa invalida kot tudi ostalim težje zaposljivim posameznikom. Skladno s tem se bodo na invalidsko podjetje iz Telekoma Slovenije, d.d., postopoma v naslednjih letih prenesle dejavnosti, ki so ustrezne za izvajanje del in nalog s prilagojenimi delovnimi mesti in prilagojenim delovnim okoljem.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.