Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., je v šestih mesecih ustvaril za 2 odstotka več prihodkov kot v enakem obdobju lani

28. 7. 2016

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na svoji 45. redni seji 27. julija 2016 obravnaval poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije, januar – junij 2016.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 45. redni seji, ki je potekala v sredo, 27. julija 2016, obravnaval poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije, d.d., v obdobju januar – junij 2016.

Telekom Slovenije, d.d., je v šestih mesecih letošnjega leta ustvaril 320,9 milijona evrov prihodkov, kar je za 2 odstotka več kot v enakem obdobju lanskega leta, ob tem pa dosegel EBITDA v višini 91,1 milijona evrov, kar je za en odstotek več kot v enakem obdobju lanskega leta. Na rast prihodkov Telekoma Slovenije, d.d., so vplivali višji prihodki od IT ter širokopasovnih in veleprodajnih storitev.

Skupina Telekom Slovenije je v šestih mesecih letošnjega leta ustvarila 347,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 5 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, vendar je bila ob lanskem polletju v konsolidirane rezultate Skupine Telekom Slovenije vključena tudi makedonska družba One, tako da doseženi rezultati niso neposredno primerljivi. Ob primerjavi prilagojenih čistih prihodkov od prodaje, torej brez družbe One, je Skupina Telekom Slovenije v letošnjem letu ustvarila za 10,4 milijona evrov oz. za 3 odstotke več čistih prihodkov od prodaje. Prav tako je višji prilagojeni EBITDA, ki je, ob upoštevanju izločitve družbe One in oblikovanja popravka terjatev za družbo T-2 v stečaju, dosegel 108 milijonov evrov, kar je za 5 odstotkov več od prilagojenega EBITDA v prvem polletju lani. Brez prilagoditev je sicer EBITDA Skupine Telekom Slovenje dosegel 105,2 milijona evrov. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je Skupina Telekom Slovenije delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje, ki ob polletju letošnjega leta znaša 30,3 odstotka, izboljšala za 3 odstotke. Čisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije je ob polletju dosegel 17,3 milijona evrov.

V prvi polovici leta je Telekom Slovenije, d.d., izdal 5-letne obveznice v nominalni višini 100 milijonov evrov, s čimer je družba zaključila z načrtovanim zadolževanjem za leto 2016, bistveno izboljšala strukturo virov financiranja in pomembno znižala s tem povezana tveganja.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.