Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., in Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o.p., d.o.o., sklenila sodno poravnavo

3. 8. 2016

Telekom Slovenije je z Odvetniško družbo Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o.p., d.o.o., sklenil sodno poravnavo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je z Odvetniško družbo Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o.p., d.o.o., sklenil sodno poravnavo. S podpisom sodne poravnave sta družbi dokončno uredili vsa medsebojna razmerja iz gospodarskega spora tožeče stranke Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o.p., d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d., zaradi plačila 5.090.999,47 evra s pripadki (revizijsko sporno zaradi plačila 4.532.542,84 evra s pripadki), tako da družbi druga do druge nimata nobenih obveznosti iz naslova prej navedenega spora. Podrobnosti podpisane sodne poravnave Telekom Slovenije, d.d., ne bo razkrival.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.