Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Telekom Slovenije, d.d., in Antenna Group sklenila dogovor o nadaljnjem skupnem sodelovanju v družbi Antenna TV SL, d.o.o.

26. 8. 2016

Telekom Slovenije, d.d., in Antenna Group sklenila dogovor, s katerim sta potrdila zavezanost za nadaljnje skupno sodelovanje v družbi Antenna TV SL, d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da sta včeraj Telekom Slovenije, d.d., in Antenna Group sklenila dogovor, s katerim sta potrdila zavezanost za nadaljnje skupno sodelovanje v družbi Antenna TV SL, d.o.o. Telekom Slovenije, d.d., in Antenna Group sta prepričana, da lahko družba Antenna TV SL, d.o.o., premosti trenutne finančne težave in posluje tako, da bo še naprej krepila položaj Planet TV na slovenskem medijskem trgu. Pri tem bo Antenna TV SL, d.o.o., imela polno podporo obeh lastnikov tako pri zagotavljanju potrebnih sredstev kot strateških storitev.

 

Lastnika nameravata povečati osnovni kapital družbe Antenna TV SL, d.o.o., in sicer tako, da bo Telekom Slovenije, d.d., neposredno ali preko svoje odvisne družbe, po izpolnitvi določenih pravnih pogojev postal večinski lastnik družbe Antenna TV SL, d.o.o. Antenna Group bo v družbi Antenna TV SL, d.o.o., tudi v prihodnje aktivno sodelovala pri uresničevanju strateških usmeritev.

 

Obe strani ocenjujeta, da bo do navedenih sprememb prišlo predvidoma do konca letošnjega leta, ob tem pa izražata svojo zavezanost podpori poslovanju družbe Antenna TV SL, d.o.o., tudi v obdobju pred dokončno uveljavitvijo lastniških sprememb.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.