Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremembe v upravi družbe Telekom Slovenije, d.d.

1. 9. 2022

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 22. redni seji, ki je potekala v četrtek, 1. septembra 2022, sprejel sklep o sporazumnem prenehanju mandata predsednika uprave, Cvetka Sršena, in članice uprave, Barbare Galičič Drakslar, in sicer z dnem imenovanja novih članov uprave oz. najkasneje s potekom 31. oktobra 2022.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 22. redni seji, ki je potekala v četrtek, 1. septembra 2022, sprejel sklep o sporazumnem prenehanju mandata predsednika uprave, Cvetka Sršena, in članice uprave, Barbare Galičič Drakslar, in sicer z dnem imenovanja novih članov uprave oz. najkasneje s potekom 31. oktobra 2022.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je z mesta člana uprave in podpredsednika uprave Telekoma Slovenije, d.d., z dnem 1. september 2022 krivdno razrešil Tomaža Jontesa.

Do imenovanja novega člana uprave je nadzorni svet za vodenje komercialnega stebra pooblastil člana uprave, dr. Mitjo Štularja.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.