Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba finančnega koledarja za leto 2021

18. 12. 2020

Telekom Slovenije, d.d., obvešča o spremembah Finančnega koledarja družbe za leto 2021.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., obvešča o spremembah Finančnega koledarja družbe za leto 2021. Finančni koledar za leto 2021 se je dopolnil z datumi izvedbe in objave sklepov 32. skupščine delničarjev družbe, ki bo 21. 1. 2021 izvedena na zahtevo delničarja Slovenski državni holding, d.d., redna letna skupščina družbe, predvidena za 7. 5. 2021, pa se preštevilči v 33. skupščino delničarjev družbe.

Spremenjeni finančni koledar za leto 2021

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.