Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba finančnega koledarja za leto 2014

10. 4. 2014

Telekom Slovenije, d.d., obvešča o spremembah Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2014.

Telekom Slovenije, d.d., obvešča o spremembah Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2014.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., obvešča o spremembah Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2014. Spremembe se nanašajo na datum objave Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2013 in izjave o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ter s tem zamik tihega obdobja, sklica 25. skupščine delničarjev in sklepov skupščine delničarjev ter potek roka za izplačilo dividend.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.