Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2023

21. 7. 2023

Telekom Slovenije, d.d., obvešča o spremembi Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2023 (Finančni koledar).

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., obvešča o spremembi Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2023 (Finančni koledar). Sprememba se nanaša na datum objave Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2022 in Izjave o upravljanju.

Spremenjeni Finančni koledar je objavljen na straneh Za vlagatelje.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.