Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2023

20. 10. 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., obvešča o spremembi Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2023 (Finančni koledar). Sprememba se nanaša na datum objave Poročila o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje januar - september 2023 z oceno poslovanja v letu 2023.

Finančni koledar je v pripetem dokumentu.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.