Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

​Sprememba finančnega koledarja za leto 2018

19. 6. 2018

Telekom Slovenije, d.d., obvešča o spremembah Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2018. Sprememba se nanaša na datum objave Poročila o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje januar – junij 2018.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Telekom Slovenije, d.d., obvešča o spremembah Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2018. Sprememba se nanaša na datum objave Poročila o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje januar – junij 2018.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.