Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba deleža člana uprave v kapitalu izdajatelja

10. 1. 2017

Podpredsednik uprave Telekoma Slovenije, Tomaž Seljak je 14. 11. 2016 prodal 4 delnice družbe z oznako TLSG.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Tomaž Seljak, podpredsednik uprave Telekoma Slovenije, d.d., je 14. 11. 2016 prodal 4 delnice družbe z oznako TLSG. Vrednost sklenjenega posla, po katerem Tomaž Seljak nima več delnic Telekoma Slovenije, d.d., je bila 286,80 EUR.