Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Sodbi okrožnega sodišča v Ljubljani

2. 3. 2017

Telekom Slovenije javnost obvešča, da je dne 2. 3. 2017 od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel sodbo, v gospodarskem sporu tožeče stranke Telemach d.o.o. zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d., zaradi plačila 1.392,153,00 evra s pripadki.

S predmetnima sodbama je pristojno sodišče razsodilo, da se tožbeni zahtevek tožeče stranke zavrne.

​Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je dne 2. 3. 2017 od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel sodbo, izdano dne 28. 2. 2017 v gospodarskem sporu tožeče stranke Telemach d.o.o. zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d., zaradi plačila 1.392,153,00 evra s pripadki, in sodbo, izdano dne 1. 3. 2017 zaradi plačila po modificiranem zahtevku 86.186.000,00 evra s pripadki. S predmetnima sodbama je pristojno sodišče razsodilo, da se tožbeni zahtevek tožeče stranke zavrne, navedeni razsodbi pa sta skladni s sporazumom o ureditvi medsebojnih razmerij, ki sta ga družbi Telekom Slovenije, d.d., in Telemach d.o.o. podpisali 27. 2. 2017.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.