Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

6. 4. 2021

Vrhovno sodišče RS je s predmetno sodbo odločilo, da se reviziji Telekoma Slovenije, d.d., delno ugodi in izpodbijano sodbo Upravnega sodišča razveljavi v tistem delu, s katerim je bila tožba Telekoma Slovenije, d.d., zavrnjena. V tem delu je Vrhovno sodišče RS zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je s strani Vrhovnega sodišča RS prejel sodbo, izdano dne 24. 3. 2021, v upravnem sporu tožeče stranke Telekom Slovenije, d.d., zoper toženo stranko Javno agencijo RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: AVK), zaradi zlorabe prevladujočega položaja na medoperaterskem trgu.


Vrhovno sodišče RS je s predmetno sodbo odločilo, da se reviziji Telekoma Slovenije, d.d., delno ugodi in izpodbijano sodbo Upravnega sodišča razveljavi v tistem delu, s katerim je bila tožba Telekoma Slovenije, d.d., zavrnjena. V tem delu je Vrhovno sodišče RS zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

Gre za zadevo zaradi odprave odločbe AVK, opr. št. 306-23/2013-151 z dne 2. 2. 2015, v zvezi s katero je Telekom Slovenije, d.d., sodbo Upravnega sodišča RS na sistemu SEOnet objavil 16. 2. 2018. Zoper navedeno sodbo je Telekom Slovenije, d.d., vložil revizijo, skladno z odločitvijo Vrhovnega sodišča RS pa tako odločba AVK, opr. št. 306-23/2013-151, ni več delno pravnomočna.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.