Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Skupina Telekom Slovenije v prvih šestih mesecih presegla načrtovani EBITDA

27. 8. 2015

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 32. redni seji, ki je potekala v sredo 26. avgusta, obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do junija 2015.

Skupina Telekom Slovenije je v prvih šestih mesecih letošnjega leta ustvarila 364,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je na ravni načrtovanih, in 104,4 milijona evrov EBITDA. EBITDA, ki v čistih prihodkih od prodaje dosega 28,6-odstotni delež, je za 7 odstotkov višji od načrtovanega. Ob tem je EBITDA v drugem četrtletju letošnjega leta, ob izločitvi učinkov Gibtelecoma in družbe One na poslovanje Skupine Telekom Slovenije, na ravni doseženega v enakem obdobju lanskega leta. V Skupini Telekom Slovenije, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, beležijo rast števila TV-priključkov (za 3,5 %) in števila fiksnih širokopasovnih priključkov (za 1,6 %), medtem ko je število mobilnih uporabnikov nižje za 0,6 odstotka.

Ustvarjeni čisti prihodki od prodaje Skupine Telekom Slovenije v šestih mesecih letošnjega leta so na ravni načrtovanih in za 4 odstotke nižji od doseženih v enakem obdobju lanskega leta. Na čiste prihodke od prodaje vplivajo nižje cene zaključevanja klicev na telekomunikacijskem veleprodajnem trgu, manjša poraba mobilnih storitev s strani uporabnikov izven naročniških paketov z vključenimi količinami ter nižji prihodki klasične govorne telefonije, ki se nadomešča z IP in mobilno telefonijo. Ob tem čisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije ob polletju znaša 20,6 milijona evrov.

Skupina Telekom Slovenije za leto 2015 načrtuje 66 milijonov evrov čistega poslovnega izida, 198 milijonov evrov EBITDA ter do 107 milijonov evrov naložb.

Nadzorni svet se je seznanil z oddajo nezavezujoče ponudbe Telekoma Slovenije, d.d., v postopku privatizacije družbe Telekom Srbija a.d.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.