Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

​Skupina Telekom Slovenije v letu 2015 dosegla 200,8 milijona evrov EBITDA

10. 3. 2016

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 40. redni seji, ki je potekala v sredo, 9. marca 2016, obravnaval informacijo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., v letu 2015.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 40. redni seji, ki je potekala v sredo, 9. marca 2016, obravnaval informacijo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., v letu 2015.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2015 dosegla 200,8 milijona evrov dobička iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA), kar je za 1,3 odstotka več od načrtovanega, in za 18 odstotkov več kot v letu 2014. Ustvarjeni čisti dobiček Skupine Telekom Slovenije v letu 2015 je dosegel 68,1 milijona evrov, kar je za 3 odstotke več od načrtovanega. V letu 2015 je na makedonskem trgu prišlo do združitve družbe One, odvisne družbe Telekoma Slovenije, z družbo Vip v novoustanovljeno družbo, pogodba o ustanovitvi pa vključuje tudi pogoje izstopa Telekoma Slovenije v treh letih od ustanovitve družbe. Navedena terminska pogodba in izločitev družbe One se v neto finančnem izidu odraža v skupni višini 30,4 milijona evrov.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2015 dosegla 729,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 4 odstotke manj kot v letu 2014, vendar prihodki obeh let niso neposredno primerljivi, saj je bila družba One v letu 2015 v popolno konsolidacijo Skupine Telekom Slovenije vključena le do 31. 7. 2015. Zaradi navedenega so prihodki v Makedoniji v letu 2015 nižji za 31 milijonov evrov, kar vpliva na vse segmente prihodkov Skupine Telekom Slovenije. Prav tako v rezultate Skupine Telekom Slovenije v letu 2015 zaradi prodaje konec leta 2014 ni vključen pripadajoči delež družbe Gibtelecom.

V fiksnem segmentu je Skupina Telekom Slovenije prihodke klasične govorne telefonije, ki upadajo zaradi prehoda na IP in mobilno telefonijo, nadomestila z rastjo prihodkov na področju IT storitev, ki so se, v primerjavi z letom 2014, povečali za dvakrat in so v letu 2015 znašali 26,6 milijona evrov. Skupno je Skupina Telekom Slovenije v letu 2015 ustvarila 747,2 milijona evrov poslovnih prihodkov.

V primerjavi z letom 2014 je Skupina Telekom Slovenije v letu 2015 za 22,2 odstotka izboljšala delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje, ki znaša 27,5 odstotka.

Skupina Telekom Slovenije, v primerjavi z letom 2014, beleži rast števila uporabnikov. Število mobilnih uporabnikov je bilo v letu 2015 večje za 3 odstotke, število TV-priključkov za 6 odstotkov, število fiksnih širokopasovnih priključkov pa za 4 odstotke. Zaradi primerljivosti podatkov so iz primerjave izvzeti priključki makedonske družbe One.

»Rezultati, ki smo jih dosegli v letu 2015, dokazujejo, da zastavljeno strategijo uspešno uresničujemo. V Sloveniji krepimo položaj na trgu IT rešitev, na trgih JV Evrope pa povečujemo število uporabnikov. Uporabnikom zagotavljamo vrhunske storitve, napredne tehnološke rešitve in razvoj, ki je skladen z najsodobnejšimi trendi v panogi. Z omrežjem LTE/4G smo tako konec leta pokrivali več kot 95 % prebivalcev Slovenije, kakovost in stabilnost našega omrežja pa se odraža tudi v percepciji uporabnikov, ki nas prepoznavajo kot ponudnika z najboljšim omrežjem. Z razvojem storitev in intenzivno krepitvijo omrežja bomo nadaljevali tudi v prihodnjem obdobju, v katerem bomo družbo Telekom Slovenije tudi transformirali,« pravi mag. Rudolf Skobe, predsednik uprave Telekoma Slovenije.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.