Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Skupina Telekom Slovenije krepi svojo prisotnost na trgu Bosne in Hercegovine

18. 7. 2014

Družba Blicnet, d.o.o., Banja Luka, iz Bosne in Hercegovine, ki je del Skupine Telekom Slovenije, je danes z družbo Telrad Net, d.o.o., iz Bijeljine podpisala kupoprodajno pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža.

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Družba Blicnet, d.o.o., Banja Luka, iz Bosne in Hercegovine, ki je del Skupine Telekom Slovenije, je danes z družbo Telrad Net, d.o.o., iz Bijeljine podpisala kupoprodajno pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža.

Blicnet, d.o.o., je na trgu Bosne in Hercegovine celovit ponudnik storitev mobilne in fiksne telefonije, širokopasovnega interneta, kabelske in digitalne televizije ter mrežni operater in sistemski integrator. Načrtovani nakup 100-odstotnega deleža v družbi Telrad Net, d.o.o., predstavlja nadaljnjo krepitev položaja družbe Blicnet, d.o.o., na bosanskem trgu ter uresničevanje strategije Skupine Telekom Slovenije, ki temelji na zagotavljanju tehnološko naprednih in sodobnih storitev za svoje uporabnike.

Aktivnosti na trgu Bosne in Hercegovine so skladne s sprejetim Strateškim poslovnim načrtom Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2014-2018, ki predvideva konsolidacijo trgov in rast števila uporabnikov na trgih JV Evrope. Strateški cilj Skupine Telekom Slovenije je, da na trgih JV Evrope okrepi svoj položaj močnega regionalnega telekomunikacijskega operaterja, na vsakem izmed trgov, na katerih je prisotna, pa postane prvi alternativni ponudnik celovitih telekomunikacijskih storitev.

Ostalih podrobnosti Telekom Slovenije, d.d., do zaključka posla ne bo razkrival.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (http://www.telekom.si/), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.