Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2016 ustvarila 39,9 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 16 % več od načrtovanega

23. 2. 2017

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 51. redni seji, ki je potekala v sredo, 22. februarja 2017, obravnaval Informacijo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2016.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 51. redni seji, ki je potekala v sredo, 22. februarja 2017, obravnaval Informacijo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2016.

Skupina Telekom Slovenije je z uspešnim izvajanjem v strategiji zastavljenih aktivnosti, s skrbnim spremljanjem poslovanja in s hitrim odzivanjem na spremembe ključne finančne cilje za leto 2016 dosegla oz. presegla. Tako je Skupina Telekom Slovenije v letu 2016 dosegla EBITDA v višini 199,3 milijona evrov, kar je več od načrtovanega, in ustvarila čisti poslovni izid v višini 39,9 milijona evrov, kar je za 16 % oz. za 5,6 milijona evrov več od načrtovanega.

Čisti prihodki od prodaje Skupine Telekom Slovenije v letu 2016 so dosegli 701,7 milijona evrov in so za odstotek oz. za 8,3 milijona evrov višji od načrtovanih. V primerjavi z doseženimi v letu 2015 so nižji za 4 %, vendar je bila v letu 2015 do 31. julija v konsolidacijo vključena tudi makedonska družba One, tako da leti nista neposredno primerljivi. Ob primerjavi doseženih prihodkov v letu 2015 brez družbe One so doseženi čisti prihodki od prodaje v letu 2016 za 5,7 milijona evrov oz. za 1 % višji kot v letu 2015. Prav tako z letom 2015 zaradi enkratnega vpliva izločitve družbe One ni primerljiv doseženi čisti poslovni izid. V letu 2015 sta namreč Telekom Slovenije in Telekom Austria Group v Makedoniji ustanovila novo združeno družbo, v kateri ima Telekom Slovenije 45-odstotni delež, Telekom Austria Group pa 55-odstotni delež. Pogodba o ustanovitvi vključuje tudi pogoje izstopa Telekoma Slovenije v treh letih od ustanovitve družbe, skladno s standardi pa so se vplivi navedenega izstopa evidentirali v obdobju združitve, torej v letu 2015.

Družba Telekom Slovenije je v letu 2016 ustvarila 639,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 5,4 milijona evrov oz. za 1 % več kot v letu 2015. Pri tem je Telekom Slovenije v letu 2016 z IKT-storitvami ustvaril 28 milijonov evrov prihodkov, kar je za 6 odstotkov več kot v letu 2015, v katerem je družba prihodke na tem področju, v primerjavi s predhodnim obdobjem, povečala za dvakrat. Ob tem Telekom Slovenije skladno z zastavljeno strategijo in z namenom pridobivanja novih virov prihodkov vstopa tudi na druge trge zagotavljanja storitev svojim uporabnikom.

V letu 2016 je Skupina Telekom Slovenije vstopila v nov investicijski cikel, za naložbe pa skupno namenila 147,7 milijona evrov oz. za 23 % več kot v letu 2015. Od tega je družba Telekom Slovenije investirala 130,8 milijona evrov, pretežni del naložb pa je bil namenjen modernizaciji in razvoju širokopasovnih optičnih omrežij in mobilnih omrežij četrte generacije. Z vlaganji bomo nadaljevali tudi v letu 2017. Na ta način ustvarjamo platformo za razvoj in vstop novih storitev, saj trendi kažejo, da bo za prihodnje komunikacije ključna (mobilna in fiksna) širokopasovna povezljivost, ki bo operaterjem omogočala prehod v popolno digitalizacijo, upravljanje z napravami in storitvami, komunikacijo in povezljivost med napravami ter razvoj celovitih pametnih rešitev.

Z vlaganjem v širitev in nadgradnjo omrežja je Skupina Telekom Slovenije v letu 2016 povečevala število širokopasovnih in IPTV-priključkov, kar sodi tudi med ključne strateške usmeritve. Tako je družba Telekom Slovenije število širokopasovnih priključkov povečala za 2 %, število IPTV-priključkov pa za 5 %. Na trgih jugovzhodne Evrope se je število širokopasovnih priključkov povečalo za 12 %.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je podal soglasje k razrešitvi mag. Igorja Bohorča z mesta direktorja družbe Blicnet d.o.o., Banja Luka, in sicer s 1. 3. 2017. Mag. Igor Bohorč v družbi Telekom Slovenije z navedenim dnem prevzema vodenje področja Poslovni trg. Nadzorni svet je ob tem podal soglasje k imenovanju mag. Simona Furlana, direktorja Sektorja za marketing Telekoma Slovenije, za direktorja družbe Blicnet d.o.o., Banja Luka, in sicer za mandatno obdobje dveh let s pričetkom mandata 1. 3. 2017.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.