Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sklic 32. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

18. 12. 2020

Uprava družbe Telekom Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova ulica 15 (v nadaljevanju: družba), skladno z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

in 36. členom Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., na podlagi dne 4. 12. 2020 prejete zahteve delničarja Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki je zahtevo podal v lastnem imenu ter v imenu in za račun Republike Slovenije, in na podlagi svojega sklepa z dne 17. 12. 2020, s katerim je določila datum in kraj zasedanja skupščine ter predlog sestave organov skupščine, sklicuje 32. skupščino delničarjev, ki bo 21. 1. 2021 ob 12.00 v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča, Dunajska cesta 18, Ljubljana.


​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:


Uprava družbe Telekom Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova ulica 15 (v nadaljevanju: družba), skladno z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 36. členom Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., na podlagi dne 4. 12. 2020 prejete zahteve delničarja Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki je zahtevo podal v lastnem imenu ter v imenu in za račun Republike Slovenije, in na podlagi svojega sklepa z dne 17. 12. 2020, s katerim je določila datum in kraj zasedanja skupščine ter predlog sestave organov skupščine, sklicuje 32. skupščino delničarjev, ki bo 21. 1. 2021 ob 12.00 v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča, Dunajska cesta 18, Ljubljana.

Sklic z dnevnim redom, obrazložitev predlogov sklepov, informacije o pravicah delničarjev in zahtevo delničarja za sklic skupščine objavljamo v pripetih datotekah.

Zgoraj navedeni dokumenti s prilogami ter prijavnica za udeležbo in pooblastilo za udeležbo (za pravno in fizično osebo) so objavljeni na spletnih straneh družbe http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev za obdobje najmanj 5 let. Vsa gradiva so delničarjem tudi na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe, Cigaletova ulica 15, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 11. ure od dneva objave tega sklica na spletnih straneh AJPES-a do vključno dneva skupščine, pri čemer delničarje vljudno prosimo, da se zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa za obisk predhodno najavijo skladno s sklicem.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.


Pripeti dokumenti: Sklic 32. Skupščine Telekoma Slovenije, Gradivo za 32. skupščino delničarjev Telekoma Slovenije, Informacije o pravicah delničarjev,
Zahteva delničarja za sklic skupščine