Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sklic 26. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

13. 4. 2015

Uprava Telekoma Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicuje 26. skupščino delničarjev, ki bo 15. 5. 2015 ob 14. uri v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:
Uprava Telekoma Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicuje 26. skupščino delničarjev, ki bo 15. 5. 2015 ob 14. uri v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

Dokumenti s prilogami ter prijavnica za udeležbo in pooblastilo za udeležbo (za pravno in fizično osebo) so objavljeni na spletnih straneh družbe http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev za obdobje najmanj 5 let. Vsa gradiva so delničarjem tudi na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave tega sklica na spletnih straneh AJPES-a do vključno dneva skupščine.
Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Datum: 13. 4. 2015
Uprava Telekoma Slovenije, d.d.