Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Sklic 25. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

29. 4. 2014

Uprava Telekoma Slovenije, d.d. sklicuje 25. skupščino delničarjev, ki bo 30. 5. 2014 ob 15. uri v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Uprava Telekoma Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicuje 25. skupščino delničarjev, ki bo 30. 5. 2014 ob 15. uri v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

Dokumenti s prilogami ter prijavnica za udeležbo in pooblastilo za udeležbo (za pravno in fizično osebo) so objavljeni na spletnih straneh družbe http://skupscina.telekom.si/ za obdobje najmanj 5 let. Vsa gradiva so delničarjem tudi na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave tega sklica na spletnih straneh AJPES-a do vključno dneva skupščine.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe