Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije

23. 1. 2024

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je bilo v torek, 23. januarja 2024, s strani Računskega sodišča Republike Slovenije javno objavljeno revizijsko poročilo »Učinkovitost dela poslovanja družbe Telekom Slovenije, d.d.«. Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost dela poslovanja družbe Telekom Slovenije, d.d., v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2022.

Po mnenju Računskega sodišča je bil Telekom Slovenije, d.d., pri poslovanju v delu, ki se nanaša na določanje in izplačevanje prejemkov ter določanje in zagotavljanje drugih pravic poslovodnim osebam, direktorjem organizacijskih enot in poslovodjem odvisnih družb, na oglaševanje, sponzorstva in donatorstva, na upravljanje, prodajo in nakupe odvisnih družb, na investicije v projekte novih virov prihodkov in na kabelsko retransmisijo, v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2022 delno učinkovit.

Telekom Slovenije, d.d., je skozi celoten postopek revidiranja z Računskim sodiščem tvorno sodeloval in aktivno pristopil k odpravi pomanjkljivosti. Posledično revizijsko poročilo družbi Telekom Slovenije, d.d., ne nalaga ukrepov, prav tako ni zahtevana predložitev odzivnega poročila.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.