Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Revidirano Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije, d.d., za leto 2020

26. 4. 2021

V prilogi objavljamo revidirano Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije, d.d., za leto 2020 v zahtevani evropski enotni elektronski obliki (ESEF) skladno z določbo prvega odstavka 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Revidirano Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije, d.d., za leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 6. redni seji, ki je potekala v petek, 23. aprila 2021, potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije, d.d., za leto 2020.

Objavljamo revidirano Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije, d.d., za leto 2020 v zahtevani evropski enotni elektronski obliki (ESEF) skladno z določbo prvega odstavka 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.