Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Refinanciranje dolgoročnega sindiciranega posojila

21. 12. 2023

Telekom Slovenije javnost obvešča, da je v četrtek, 21. decembra 2023, z Novo Ljubljansko banko, d.d., Ljubljana, in SID – Slovensko izvozno in razvojno banko, d.d., Ljubljana, podpisal Kreditno pogodbo z namenom refinanciranja dolgoročnega sindiciranega posojila v višini 100 milijonov evrov.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je v četrtek, 21. decembra 2023, z Novo Ljubljansko banko, d.d., Ljubljana, in SID – Slovensko izvozno in razvojno banko, d.d., Ljubljana, podpisal Kreditno pogodbo z namenom refinanciranja dolgoročnega sindiciranega posojila v višini 100 milijonov evrov. Pogodba stopi v veljavo 29. decembra 2023 in velja do 31. decembra 2030.

Boštjan Košak, predsednik uprave Telekoma Slovenije: »S podpisom kreditne pogodbe si je Telekom Slovenije zagotovil stabilne dolgoročne vire financiranja ter potrebna finančna sredstva za uresničevanje ambiciozne in razvojno naravnane strategije. Zadovoljni smo, da pri tem sodelujemo z zanesljivimi partnerji, kakršni sta banki NLB in SID. Telekom Slovenije je infrastrukturni temelj slovenske družbe, naš razvoj pa bo tudi v prihodnje temeljil na najsodobnejših tehnologijah, modernizaciji omrežja ter zagotavljanju varnih in zanesljivih storitev ob skrbnem upoštevanju vseh trajnostnih vidikov poslovanja.«

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB: »Z današnjim podpisom pogodbe smo v NLB nadgradili naše dolgoletno partnerstvo s Telekomom Slovenije. Izjemno veseli in ponosni smo, da lahko sodelujemo s ključnimi sistemskimi družbami tako v Sloveniji kot v regiji ter na ta način soustvarjamo boljšo prihodnost.«

Borut Jamnik, predsednik uprave SID banke: »S sklenitvijo današnje pogodbe v SID banki krepimo dolgoletno partnerstvo s Telekomom Slovenije, hkrati pa podjetju odpiramo nove možnosti za investicije, ki bodo prispevale k nadaljnjemu razvoju podjetja. SID banka s svojo finančno in strokovno podporo takšnim projektom tako aktivno izvaja svoje poslanstvo spodbujanja konkurenčnega in trajnostnega razvoja Slovenije.«


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.