Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Program odkupa lastnih delnic

4. 11. 2021

Skladno s sklepom skupščine družba objavlja Program odkupa lastnih delnic, ki ga je 20. 10. 2021 sprejela uprava družbe, 3. 11. 2021 pa ga je potrdil nadzorni svet družbe.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:


Skupščina delničarjev Telekoma Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: družba), je na 33. seji, ki je potekala 18. 6. 2021, upravi družbe podelila pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine družba objavlja Program odkupa lastnih delnic, ki ga je 20. 10. 2021 sprejela uprava družbe, 3. 11. 2021 pa ga je potrdil nadzorni svet družbe.

Program velja za čas veljavnosti pooblastila skupščine, to je do 18. 6. 2022.

O nadaljnjih aktivnostih v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic bo družba redno obveščala javnost.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.