Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Pridobivanje lastnih delnic

19. 1. 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Skladno s programom odkupa lastnih delnic z dne 4. 11. 2021 Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: družba), javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 12. 1. 2022 do vključno 18. 1. 2022. V navedenem obdobju je družba odkupila 879 lastnih delnic v skupni vrednosti 52.551,60 EUR, in sicer:

- 12. 01. 2022 109 delnic po povprečni ceni 58,38 EUR/delnico,

- 17. 01. 2022 370 delnic po povprečni ceni 60,40 EUR/delnico,

- 18. 01. 2022 400 delnic po povprečni ceni 59,60 EUR/delnico.

 

Posrednik pri nakupih je bila NLB d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Skupno število lastnih delnic pred navedenimi nakupi je bilo 30.000, kar je predstavljalo 0,459 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po navedenih nakupih je 30.879, kar predstavlja 0,472 % vseh izdanih delnic.

Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic. Skupno število delnic z glasovalno pravico po navedenih nakupih je 6.504.599, kar predstavlja 99,528 % vseh izdanih delnic.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.