Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Pridobivanje lastnih delnic

15. 2. 2022

Skladno s programom odkupa lastnih delnic z dne 4. 11. 2021 Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: družba) javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 7. 2. 2022 do vključno 14. 2. 2022. V navedenem obdobju je družba odkupila 990 lastnih delnic v skupni vrednosti 57.420,00 EUR.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Skladno s programom odkupa lastnih delnic z dne 4. 11. 2021 Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: družba) javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 7. 2. 2022 do vključno 14. 2. 2022. V navedenem obdobju je družba odkupila 990 lastnih delnic v skupni vrednosti 57.420,00 EUR, in sicer:

- 7. 2. 2022 250 delnic po povprečni ceni 58,40 EUR/delnico,
- 9. 2. 2022 390 delnic po povprečni ceni 58,00 EUR/delnico in,
- 14. 2. 2022 350 delnic po povprečni ceni 57,71 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila NLB d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Skupno število lastnih delnic pred navedenimi nakupi je bilo 32.849, kar je predstavljalo 0,503 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po navedenih nakupih je 33.839, kar predstavlja 0,518 % vseh izdanih delnic.

Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic. Skupno število delnic z glasovalno pravico po navedenih nakupih je 6.501.639, kar predstavlja 99,482 % vseh izdanih delnic.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.