Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Pridobivanje lastnih delnic

24. 2. 2022

Skladno s programom odkupa lastnih delnic z dne 4. 11. 2021 Telekom Slovenije, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 17. 2. 2022 do vključno 22. 2. 2022. V navedenem obdobju je družba odkupila 427 lastnih delnic v skupni vrednosti 24.580,20 EUR

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Skladno s programom odkupa lastnih delnic z dne 4. 11. 2021 Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: družba) javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 17. 2. 2022 do vključno 22. 2. 2022. V navedenem obdobju je družba odkupila 427 lastnih delnic v skupni vrednosti 24.580,20 EUR, in sicer:

 

17. 2. 2022 200 delnic po povprečni ceni 57,80 EUR/delnico,
18. 2. 2022 15 delnic po povprečni ceni 57,40 EUR/delnico,
21. 2. 2022 200 delnic po povprečni ceni 57,40 EUR/delnico in,
22. 2. 2022 12 delnic po povprečni ceni 56,60 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila NLB d.d.

 

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Skupno število lastnih delnic pred navedenimi nakupi je bilo 33.839, kar je predstavljalo 0,518 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po navedenih nakupih je 34.266, kar predstavlja 0,524 % vseh izdanih delnic. Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic. Skupno število delnic z glasovalno pravico po navedenih nakupih je 6.501.212, kar predstavlja 99,476 % vseh izdanih delnic.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.