Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Pridobivanje lastnih delnic

11. 3. 2022

Skladno s programom odkupa lastnih delnic z dne 4. 11. 2021 Telekom Slovenije, d.d., (v nadaljevanju: družba) javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 3. 3. 2022 do vključno 8. 3. 2022. V navedenem obdobju je družba odkupila 860 lastnih delnic v skupni vrednosti 47.542,00 EUR.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:


Skladno s programom odkupa lastnih delnic z dne 4. 11. 2021 Telekom Slovenije, d.d., (v nadaljevanju: družba) javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 3. 3. 2022 do vključno 8. 3. 2022. V navedenem obdobju je družba odkupila 860 lastnih delnic v skupni vrednosti 47.542,00 EUR, in sicer:

- 3. 3. 2022 200 delnic po povprečni ceni 56,80 EUR/delnico,
- 4. 3. 2022 210 delnic po povprečni ceni 56,20 EUR/delnico,
- 7. 3. 2022 220 delnic po povprečni ceni 55,20 EUR/delnico in
- 8. 3. 2022 230 delnic po povprečni ceni 53,20 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila NLB d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Skupno število lastnih delnic pred navedenimi nakupi je bilo 35.041, kar je predstavljalo 0,536 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po navedenih nakupih je 35.901, kar predstavlja 0,549 % vseh izdanih delnic.

Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic. Skupno število delnic z glasovalno pravico po navedenih nakupih je 6.499.577, kar predstavlja 99,451 % vseh izdanih delnic.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.