Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Pričetek postopka pripojitve odvisne družbe Avtenta

10. 12. 2020

Skladno s strategijo Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2020-2024 Telekom Slovenije, d.d., pričenja s postopkom pripojitve odvisne družbe Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o., k Telekomu Slovenije, d.d.

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:


Skladno s strategijo Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2020-2024 Telekom Slovenije, d.d., pričenja s postopkom pripojitve odvisne družbe Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o., k Telekomu Slovenije, d.d. K pričetku aktivnosti je soglasje predhodno podal Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d. Predviden zaključek aktivnosti je 1. 4. 2021.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.