Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Prejem proceduralnega in nasprotnega predloga

15. 6. 2022

Telekom Slovenije, d.d., sporoča, da je 15. 6. 2022 prejel proceduralni in nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS).

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, sporoča, da je 15. 6. 2022 prejel proceduralni in nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), k 4.3 točki dnevnega reda 34. skupščine delničarjev družbe, ki bo 16. 6. 2022. Nasprotni predlog Društva MDS je v celoti priložen temu obvestilu.

Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si, družbe Skupščina delničarjev - O podjetju - Telekom Slovenije in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.