Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Prejem nasprotnih predlogov

5. 6. 2020

Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES in na borznem sistemu elektronskega obveščanja.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, sporoča, da je 4. 6. 2020 prejel nasprotni in nasprotni volilni predlog delničarjev Slovenski državni holding, d. d., in Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenski državni holding, d. d., in sicer k predlogu sklepa k točki 4.1 in k točki 6 dnevnega reda 31. skupščine delničarjev družbe, ki bo 5. 6. 2020. Nasprotna predloga sta v celoti priložena temu obvestilu.

Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si, družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.