Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Prejem nasprotnih predlogov in nasprotnega volilnega predloga

17. 6. 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, sporoča, da je 17. 6. 2021 prejel nasprotni predlog delničarjev Slovenski državni holding, d. d., in Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenski državni holding, d. d.,

in sicer k predlogu sklepa št. 4.1. pod 4. točko dnevnega reda, nasprotni volilni predlog k predlogu sklepa št. 6.1. pod 6. točko dnevnega reda in nasprotni predlog k predlogu sklepa po 8. točko dnevnega reda 33. skupščine delničarjev družbe, ki bo 18. 6. 2021. Nasprotna predloga in nasprotni volilni predlog so v celoti priloženi temu obvestilu.


Nasprotna predloga in nasprotni volilni predlog so na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si, družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.