Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Nasprotni volilni predlog je v celoti priložen temu obvestilu.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, sporoča, da je 20. 1. 2021 prejel nasprotni volilni predlog delničarjev Slovenski državni holding, d. d., in Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenski državni holding, d. d., in sicer k predlogu sklepa k točki 5 dnevnega reda 32. skupščine delničarjev družbe, ki bo 21. 1. 2021, in sicer k predlogu sklepa 5.b.


Nasprotni volilni predlog je najdete tukaj

Nasprotni volilni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si, družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.