Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Prejem nasprotnega predloga

22. 5. 2023

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, sporoča, da je dne 22. 5. 2023 prejel nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD) k predlogu sklepa pod 4.1 točko dnevnega reda 36. skupščine delničarjev družbe.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, sporoča, da je dne 22. 5. 2023 prejel nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD) k predlogu sklepa pod 4.1 točko dnevnega reda 36. skupščine delničarjev družbe, ki bo 16. 6. 2023. 


Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si, družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.