Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Prejem nasprotnega predloga

10. 5. 2018

Telekom Slovenije je 10. 5. 2018 prejel nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga in Republike Slovenije

Uprava družbe Telekom Slovenije objavlja, da je dne 10. 5. 2018 prejela nasprotni predlog delničarjev Slovenski državni holding, d. d., in Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenski državni holding, d. d., k predlogu sklepa k 5. točki dnevnega reda 29. skupščine delničarjev družbe, ki bo 11. 5. 2018. Nasprotni predlog je v celoti priložen temu obvestilu.

Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si, družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.