Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Prejem nasprotnega predloga

22. 5. 2019

Uprava družbe Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, sporoča, da je dne 12. 5. 2022 prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije

Uprava družbe Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, sporoča, da je dne 12. 5. 2022 prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), k predlogu sklepa pod 4. točko dnevnega reda 34. skupščine delničarjev družbe, ki bo 16. junija 2022. Nasprotni predlog Društva MDS je v celoti priložen temu obvestilu.


Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si, družbe Skupščina delničarjev - O podjetju - Telekom Slovenije in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.