Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Prejem nasprotnega predloga

5. 5. 2020

Telekom Slovenije, d.d., je 4. 5. 2020 prejel nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) k predlogu sklepa št. 4.1. pod 4. točko dnevnega reda 31. skupščine delničarjev družbe, ki bo 5. 6. 2020.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, sporoča, da je 4. 5. 2020 prejel nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) k predlogu sklepa št. 4.1. pod 4. točko dnevnega reda 31. skupščine delničarjev družbe, ki bo 5. 6. 2020. Nasprotni predlog VZMD je v celoti priložen temu obvestilu.

Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si, družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.